Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να ορίσουμε cookies για σκοπούς όπως προσαρμογή περιεχομένου και διαφήμισης.

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο
Λεμεσός, Κύπρος 23/10/10

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΝΕΦΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΝΕΦΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ Ho:YAG LASER
Δρ. Γρηγόριος Θ. Σακκάς
Ουρολογικό Τμήμα, Κλινική ‘’Κυανούς Σταυρός’’ Αθηνών

Σκοπός
Η θεραπευτική προσέγγιση στήν λιθίαση σε νεφρό με ανωμαλία διάπλασης είναι δυσχερής, λόγω ανατομικών ιδιομορφιών. Παρουσιάζουμε την χρήση εύκαμπτης ουρητηροπυελοσκόπησης σαν εναλλακτική λύση.

Υλικό & Μέθοδος
Επρόκειτο για ασθενή άνδρα, 38 ετών, με υποτροπιάζοντες κωλικούς αριστερού νεφρού λόγω αποφρακτικής ακτινοσκιερούς λιθίασης μ. διαμ. 25 χιλ. στην νεφρική πύελο. Προηγηθείσες αλλαχού προσπάθειες εξωσωματικής, διαδερμικής κ.λ.π. προσέγγισης είχαν αποτύχει με αναφερόμενη αιμορραγική μάλιστα επιπλοκή.

Από τον απεικονιστικό του έλεγχο, προέκυψε εικόνα νεφρού με ανωμαλία στροφής διατεταμένους κάλυκες ιδιαίτερα επιμήκεις και ενδονεφρική πύελο πλήρη από τον λίθο. Υπό γενική νάρκωση, μετά την τοποθέτηση οδηγού και θήκης εισαγωγής Flexor(Cook), τοποθετήθηκε εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο 8, 9 French με κομβίο αναρρόφησης, (Pentax), και ο λίθος υποβλήθηκε σε λιθοτριψία με Holmium:Yag laser (Stonelight, AMS) 15 W με ίνα των 365 nm. Υπήρξε δυσχέρεια λόγω μετακίνησης του κατά την επαφή και χρειάσθηκε συσκευή συγκράτησης λίθου.

Αποτελέσματα
H διάρκεια της επέμβασης ήταν 125 λεπτά, ο λίθος θρυμματίσθηκε με επιτυχία και τοποθετήθηκε pigtail. Δέν υπήρξε καμμία διεγχειρητική - μετεγχειρητική επιπλοκή και ο ασθενής εξήλθε την επομένη απύρετος.

Συμπέρασμα
Η εύκαμπτη ουρητηροπυελοσκόπηση σύμφωνα και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, πρέπει να προσφέρεται σαν εναλλακτική λύση σε ανώμαλους νεφρούς.