Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να ορίσουμε cookies για σκοπούς όπως προσαρμογή περιεχομένου και διαφήμισης.

Δημοσιεύσεις

Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν όλες οι δημοσιεύσεις μου έως τώρα.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

1. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, S. Legaki, F. Sofras, A. Karagiannis: Inverted papilloma of the renal pelvis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 24, 4, 345-346(1992).

2. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, M. Demonakou, K. Livadas, F. Sofras: Prostatic melanosis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 25, 4, 375-377 (1993 ).

3. Gr. Sakkas, I. Kastriotis, A. Karagiannis, E. Kosmaoglou, M. Demonakou, N. Tamvakis: Carcinosarcoma of the bladder. Case report. International Urology and Nephrology, Vol. 27 (1), 57-60 (1995).

4. Gr. Sakkas, A. Karagiannis, D. Karagiannis, K. Dimopoulos: Laser treatment in Urology: Our experience with Neodymium: YAG and Carbon Dioxide Lasers. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (4), 405-412, (1995).

5. Gr. Sakkas, Th. Bekopoulos, A. Karagiannis, G. Drossos, K. Giannopoulou: An enzymatic evaluation of the renal damage caused by different therapeutic procedures for kidney stone disease. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (6), 669-677(1995).

6. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, F. Lyssiotis, N. Tamvakis: Transurethral thermotherapy in the management of benign prostatic hyperplasia. International Urology and Nephrology Vol. 28 (5), 673-9, (1996).

7. Gr. Sakkas, S. Simopoulou, A. Zamparelou, M. Moshos: Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra in a patient treated with Eswl for a lower ureteral stone. International Urology and Nephrology, vol 33: 369-371, (2001).