Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να ορίσουμε cookies για σκοπούς όπως προσαρμογή περιεχομένου και διαφήμισης.

Δημοσιεύσεις


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Γ. Βλασσόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Α. Μπίσας, Θ. Μπεκόπουλος, Ν. Ταμβάκης: Περίπτωση αδενώματος νεφρού. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 3, τεύχος 1, 44-47, 1991.

2. Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Ν. Γκανούμ, Α. Ξυπολιάς, Α. Κωστακόπουλος: Εξωσωματική λιθοτριψία σε μονήρη νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 107, 1993.

3. Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Α. Καραγιάννης, Θ. Μπεκόπουλος: Αποτελέσματα της εξωσωματικής λιθοτριψίας σε πεταλοειδή νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 110, 1993.

4. Α. Κωστακόπουλος, Δ. Πικραμένος, Γ. Αραβαντινός, Π. Αντωνόπουλος, Γρ. Σακκάς, Δ. Σκάρλος: Συστηματική χημειοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, βινμπλαστίνη, επιαδριαμυκίνη, και καρμποπλαστίνη (M-VEP), σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως από μεταβατικό επιθήλιο. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος2, 116, 1993.

5. Γρ. Σακκάς, Γ. Βλασσόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Υποτροπή πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος ουροδόχου κύστεως. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 211, 1993.

6. Γ. Βλασόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Πρωτοπαθές λέμφωμα νεφρού σε ασθενή μετά από συστηματική χημειοθεραπεία. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 214, 1993.

7. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Γ. Κουτσοκάλης, Δ. Πικραμένος, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων όγκων της νεφρικής πυέλου: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τεύχος 1, τόμος 6, 77, 1994.

8. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Δ. Κοντοθανάσης, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση δευτεροπαθούς συνδρόμου πυελοουρητηρικής συμβολής: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 6, τεύχος 2, 153, 1994.