Παρουσίαση στο 24ο Πανελληνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Η εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση (RIRS) στην αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης: Ασφάλεια και Αποδοτικότητα σε 5-ετή παρακολούθηση

Γρηγόριος.Θ.Σακκάς
Ουρολογικό τμήμα,
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ,
Λευκός Σταυρός Αθηνών,
Βιοκλινική Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσιάζεται  ανασκόπηση 8-ετούς εμπειρίας στην χρήση της  εναλλακτικής  αυτής ενδοσκοπικής θεραπείας της νεφρολιθίασης σε μία συνεδρία ,με έμφαση στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα σε 5-ετή παρακολούθηση .

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Αναλύονται τα στοιχεία 41 ασθενών, (25 α/16 θ), μ.ο 45,5 ετών, για το διάστημα από το 2009 έως το 2018, που συμπλήρωσαν 5-ετή έλεγχο. Αντιμετωπίσθηκαν 49 λίθοι με συνύπαρξη λίθου στον άνω ουρητήρα σε 2 . Υπήρχαν προηγηθείσες ανεπιτυχείς λιθοτριψίες σε 24 ασθενείς,απαραίτητη χρήση αντιπηκτικών σε 10 και δευτεροπαθής λιθίαση, (ουρική, κυστινουρία, φλεγμονώδης) σε  6. Το μέσο μέγεθος ήταν 14,5 χιλ. (6-45), 19 ήταν στον κάτω πόλο, ενώ 3 ήταν κοραλλιοειδείς. Προϋπήρχε  pig-tail  σε 6/41. Ακολουθήθηκε σε  όλες τις επεμβάσεις η  τυπική τεχνική, με αρχική ακτινοσκοπική σκιαγράφηση, καθετηριασμό  ουρητήρα και σταδιακή τοποθέτηση θήκης μεγέθους ανάλογου με τον ουρητήρα, εύκαμπτου ουρητηροσκόπιου, θρυμματισμός με Ho:Yag laser, αφαίρεση συγκριμάτων και τοποθέτηση  pigtail. Στον κάτω πόλο γινόταν πάντα προσπάθεια μετακίνησης  λίθων, σε καλύτερο σημείο. Η παρακολούθηση γινόταν με ΝΟΚ – υπερηχογράφημα νεφρών ή αξονική τομογραφία, από 1-3 μήνες μετά έως άπαξ ετησίως και με ηλεκτρονική αποστολή των εξετάσεων από τους περισσότερους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ελεύθεροι λίθου άμεσα υπήρξαν 28/41 ασθενείς, (68,2%), ενώ άλλοι 8 (19,5%), είχαν ψαμμίαση <4 χιλ.Στους 3 κοραλλιοειδείς , έγινε προσχεδιασμένη διάσπαση μόνο στον κάτω πόλο και πύελο με επιτυχή συμπληρωματική  εξ. λιθοτριψία σε 2, όπου  παρέμεινε όμως ψαμμίαση. Συνολικά 3 ασθενείς υποτροπίασαν στην πενταετία, ένας με την υπολειμματική φλεγμονώδη και δύο με δευτεροπαθή. Ήπιες περιεγχειρητικές επιπλοκές, (Clavien I), σημειώθηκαν  ως διεγχειρητική  ενδονεφρική αιματουρία σε 2, επιφανειακή τριβή του ουρητηρικού βλεννογόνου σε 10 ασθενείς με αρχική δυσκολία τοποθέτησης τής  θήκης διαστολέα, σημαντική μετεγχειρητική δυσανεξία  λόγω  pigtail σε 2,παροδικό εμπύρετο <38,5*σε 3 (φλεγμονώδεις), λιθιασική αλυσίδα σε 3 (οι 2 ελεύθεροι  1 μήνα μετά). Προέκυψαν 3 περιπτώσεις κολικών ελεγχόμενων χωρίς λίθο η στένωμα, σε αφαίρεση του pig-tail συντομότερα από 20 ημέρες. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν 1 ημέρα / 38 ασθενείς, 2 ημέρες / 3 ασθενείς λόγω εμπύρετου. Δεν παρατηρήθηκαν στενώματα ουρητήρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρά τον μικρό αριθμό ασθενών και τον ανασκοπικό χαρακτήρα της μελέτης, φαίνεται ότι η μέθοδος  είναι ασφαλής και αποδοτική σε βάθος πενταετίας. Τα περισσότερα περιεγχειρητικά προβλήματα σχετίζονται με την  αρχική πρόσβαση στον νεφρό και στην ύπαρξη των pig-tails,τα οποία καλό είναι να αφαιρούνται όχι νωρίτερα από 20 ημέρες.