Ο ιατρός έχει πλήρη άδεια ασκήσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο, (GMC full licence) και χειρουργεί ως Consultant και στην χώρα αυτή.

Ορθοβιοτική

Μητέρα

Λευκός Σταυρός Αθηνών

Βιοκλινική Αθηνών

Ο ιατρός έχει πλήρη άδεια ασκήσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο, (GMC full licence) και χειρουργεί ως Consultant και στην χώρα αυτή.