Θηλώματα Νεφρού και Ουρητήρα

 • Τα θηλώματα του νεφρού εμφανίζονται σε ασθενείς με ιστορικό θηλωμάτων στην ουροδόχο κύστη η και σπανιότερα στους υπόλοιπους.
 • Προκαλούν συνήθως αιματουρία, κωλικούς νεφρού, η και μπορεί να ανακαλυφθούν αφού έχουν σιωπηλά εξαπλωθεί έξω από το αποχετευτικό σύστημα.
 • Οι εξετάσεις, (κυτταρολογική ούρων, πυελογραφία, αξονική) μπορεί να είναι αρνητικές σε αρχικά στάδια μικρού μεγέθους.
 • Η παραδοσιακή θεραπεία είναι η αφαίρεση νεφρού και ουρητήρα (νεφροουρητηρεκτομή), με καλά αποτελέσματα, αλλά με τα μειονεκτήματα στους μετεγχειρητικούς πόνους και την ποιότητα ζωής.
 • Τα θηλώματα του ουρητήρα είναι πιο σπάνια, αλλά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και θεραπεία.
 • Τα τελευταία χρόνια επιδιώκονται εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η θεραπεία με διαδερμική παρακέντηση και αφαίρεση με εργαλεία κοπής ηλ.ρεύματος, η και η λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρού και ουρητήρα.

 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

 • Δεν υπάρχει χειρουργική τομή, η παρακέντηση
 • Δεν υπάρχουν μετεγχειρητικοί πόνοι η ουλές
 • Η νοσηλεία είναι ημερήσια με γρήγορη κινητοποίηση
 • Διαχωρίζονται τα θηλώματα από καλοήθεις καταστάσεις χωρίς να θυσιαστεί ο νεφρός.
 • Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη λήψη βιοψίας
 • Η θεραπεία με τά Lasers είναι αποτελεσματική και το κυριότερο επαναλήψιμη, αν χρειασθεί.