Λιθίαση της Ουροδόχου Κύστεως

  • Η δημιουργία λίθων στην ουροδόχο κύστη, που είναι το «δοχείο» συλλογής των ούρων, έχει άμεση σχέση με την ομαλή αποχέτευσή τους από την ουρήθρα. Συνήθως συνυπάρχει διόγκωση του προστάτη η στένωμα ουρήθρας, που προκαλούν κατακράτηση των ούρων και περιβάλλον καθίζησης αλάτων.
  • Ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των λίθων δυνατόν να προκληθούν άμεσα προβλήματα ούρησης, (διακοπή, διχαλωτή ούρηση, καύσος κατά την ούρηση, αιματουρία).
  • Η εξ. λιθοτριψία είναι εφικτή, αλλά δεν ενδείκνυται επειδή δεν θεραπεύει την αιτία και δεν εξασφαλίζει την απόρριψη των συγκριμάτων που προκύπτουν (με πιθανή συνέπεια την απόφραξη της ουρήθρας).
 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΩΝ  ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ
  • Αντιμετώπιση μεγάλων και πολλαπλών λίθων χωρίς τομή.
  • Διάσπαση και αφαίρεση των λίθων με σύγχρονα εργαλεία που εισάγονται υπό βιντεοσκόπηση και δεν τραυματίζουν την κύστη ακόμα και σε τυχαία επαφή.
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης ενδοσκοπικής αφαίρεσης προστάτη η και διάνοιξη στενωμάτων, αν χρειάζεται.
  • Και εδώ ισχύουν τα προλεγχθέντα για την σύντομη νοσηλεία και επαναφορά των  ασθενών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Α. LASER (holmium :yag) ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Χρησιμοποιείται συσκευή παραγωγής laser (holmium), που θρυμματίζει εξ επαφής τον λίθο με παραγωγή υψηλής θερμοκρασίας και συνεπαγόμενη κονιορτοποίηση.

Β. ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Η ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ

Γ. ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Δ. ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (stone punch,alligator)

Απο αυτες,σημερα πλεον χρησιμοποιούνται οι 2 πρώτες, ως περισσότερο αποτελεσματικές. Η ενέργεια για την διάσπαση των λιθων εφαρμοζεται μέσω λεπτής μύλης (probe) που περναει μεσα απο ενδοσκοπικό εργαλείο (κυστεοπυελοσκόπιο) και καταλήγει στην ουροδοχο κυστη, κατευθυνομενο πανω στον λιθο.