Θηλώματα Ουροδόχου Κύστεως

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Nd: YAG Lasers

  • Τα θηλώματα, (επιφανειακά καρκινώματα) της ουροδόχου κύστεως αντιμετωπίζονταν παραδοσιακά με την χρήση ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτό συνεπάγεται δυνητικά, μετεγχειρητική αιμορραγία, διάτρηση της κύστης η και απόφραξη του ουρητήρα.
  • Με την χρήση των Lasers όλα τα αναφερθέντα αποκλείονται
  • Η νοσηλεία είναι βραχεία και πολλές φορές χωρίς ουροκαθετήρα.
  • Η αναγκαία βιοψία κατά την πρώτη εμφάνιση είναι καθ όλα εφικτή.
  • Ο συνεπής τρίμηνος κυστεοσκοπικός έλεγχος επιτρέπει την εξάχνωση των υποτροπών χωρίς ουλές στο τοίχωμα.