Δημοσιεύσεις 1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

1. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, S. Legaki, F. Sofras, A. Karagiannis: Inverted papilloma of the renal pelvis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 24, 4, 345-346(1992).

2. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, M. Demonakou, K. Livadas, F. Sofras: Prostatic melanosis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 25, 4, 375-377 (1993 ).

3. Gr. Sakkas, I. Kastriotis, A. Karagiannis, E. Kosmaoglou, M. Demonakou, N. Tamvakis: Carcinosarcoma of the bladder. Case report. International Urology and Nephrology, Vol. 27 (1), 57-60 (1995).

4. Gr. Sakkas, A. Karagiannis, D. Karagiannis, K. Dimopoulos: Laser treatment in Urology: Our experience with Neodymium: YAG and Carbon Dioxide Lasers. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (4), 405-412, (1995).

5. Gr. Sakkas, Th. Bekopoulos, A. Karagiannis, G. Drossos, K. Giannopoulou: An enzymatic evaluation of the renal damage caused by different therapeutic procedures for kidney stone disease. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (6), 669-677(1995).

6. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, F. Lyssiotis, N. Tamvakis: Transurethral thermotherapy in the management of benign prostatic hyperplasia. International Urology and Nephrology Vol. 28 (5), 673-9, (1996).

7. Gr. Sakkas, S. Simopoulou, A. Zamparelou, M. Moshos: Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra in a patient treated with Eswl for a lower ureteral stone. International Urology and Nephrology, vol 33: 369-371, (2001).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

1. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, D. Polychronopoulos, F. Lyssiotis, G. Malachias, A. Karagiannis: Objective and subjective response of BPH with local hyperthermia. Presented at the 10th World Congress of Endourology and Eswl, September 3-6, 1992, Singapore. Journal of Endourology, Abstract Vol. -poster J 2.

2. F. Sofras, D. Kontothanassis, C. Macrihoritis, Gr. Sakkas, Ch. Mpellos: Report on 5000 ureterolithotripsies. Presented at the 10th European Congress of Urology, Genoa, Italy, (22/7/1992). Abstract Volume, poster no 128.

3. Gr. Sakkas, A. Karagiannis, D. Karagiannis, D. Kouroupakis, K. Dimopoulos: Nd: Yag laser treatment of superficial bladder carcinoma: a 3 year experience. Oral presentation at the 1st South European Laser Congress, Santorini, Greece, June 1993.

4. Gr. Sakkas, A. Karagiannis, D. Karagiannis, D. Kouroupakis, K. Dimopoulos: The use of Nd: Yag versus CO2 laser in the treatment of condylomata acuminata. Oral presentation at the 1st South European Laser Congress, Santorini, Greece, June 1993.

5. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Polychronopoulos, D. Kouroupakis, N. Tamvakis: Histological changes of BPH, following transurethral hyperthermia. Presented at the 11th World Congress of Endourology and Eswl, Florence, Italy, October 20-23, 1993. Journal of Endourology, Abstract vol. poster no 142.

6. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, N. Stavropoulos, N. Tamvakis: Early and late complications of hyperthermia in benign prostatic hyperplasia. Presented at the 11th World Congress of Endourology and Eswl, Florence, Italy, October 20-23, 1993. Journal of Endourology, Abstract vol. poster no 143.

7. Gr. Sakkas, P. Boulinakis, N. Kokotas: Real time monitoring of shock wave pressure: A new quality in Eswl using the Sonolith 4000 lithotriptor. Presented at the 13th World Congress of Endourology and Eswl, Jerusalem, Israel, November 26-Dec. 1, 1995. Journal of Endourology, Abstract vol. poster no P14-457.

8. N. Lagonikas, Gr. Sakkas, P. Sideromenos, P. Melidis, L. Papageorgiou, A. Margaritopoulou, S. Giouris, N. Kokotas: A therapeutic plan for the recurrent superficial bladder tumors. Intravesical instillation of Epirubicin with simultaneous acidification of the urine by oral administration of racemic methionine. Presented at the 3rd Euro-American Conference on Urological Diseases, Athens, Greece, October 10-13, 1996. Abstract vol. poster no PP 11.

9. Gr. Sakkas, P. Boulinakis, G. Papadopoulos, G. Vlassopoulos: Electroconductive lithotripsy for large renal stones: Results and 1 year follow up. Presented at the 14th World Congress of Endourology and Eswl, November 11-14, 1996. Melbourne, Australia. Journal of Endourology, Abstract vol. 10, suppl. 1, poster no P1-67.

10. Gr. Sakkas, G. Vlassopoulos, G. Papadopoulos, P. Boulinakis: Electroconductive lithotripsy for upper ureteral stones. A 3 year report on Sonolith 4000 lithotripter. Poster presentation in the 24th SIU Congress of Urology, Montreal, Canada, September 7 – 11 (1997). British Journal of Urology, Vol. 80, Suppl. 2, Abstr. 1324.

11. Gr. Sakkas, G. Vlassopoulos, G. Papadopoulos, G. Anastopoulos*, E. Antypa*, G. Kyriakopoulou*, D. Triantafyllou*, P. Boulinakis: Renal vascular changes after Electroconductive lithotripsy. A preliminary prospective randomized study on 60 consecutive patients using renal resistive index. Poster presentation in the 16 th World Congress on Endourology and SWL- 14th Basic Research Symposium. New York, USA. September 3-6, 1998. Journal of Endourology, Abstr. Vol. 12, Suppl. 1. Abstr. BS 1-5.

12. Gr. Sakkas, K. Salteri*, G. Vlassopoulos, G. Papadopoulos, D. Baltas*, P. Boulinakis: Low analgesia rate for succesfull renal stone fragmentation, with the Sonolith 4000 electroconductive lithotripter. A review of 419 cases. Poster presentation in the 17 th World Congress on Endourology and Eswl-15th Basic Research Symposium. Rhodes, Greece, September 2-5, 1999. Journal of Endourology, Abstr. Vol. 13, Suppl. 1. Abstr. PS1-16.

13. Sakkas Gr. , Anastopoulos G. , Vlassopoulos G. , Kyriakopoulou G. , Triantafillou D. , Papadopoulos G. , Boulinakis P. : Follow -up of patients treated with the Sonolith 4000 lithotripter, using Renal Resistive Index (R. I. ). Poster presentation at the 11th EUROSON Congress, Berlin, Germany, September 26 – 29, 1999. Ultraschall in Med. Abstr. no 61306.

14. N. P. Pardalidis, E. V. Kosmaoglou, Gr. Sakkas: Retrograde flexible cystonephroscopy for the treatment of renal calculi. Poster presentation at the 18th World Congress of Endourology and SWL, Sao-Paulo, Brazil, September 14-17, 2000. Journal of Endourology, Vol. 14, Suppl. 1, Abstr. P9-2.

15. Gr. Sakkas, G. Vlassopoulos, G. Papadopoulos, P. Boulinakis: Primary in situ electroconductive (ECL), lithotripsy treatment of mid-ureteral stones. Poster presentation at the 18th World Congress of Endourology and SWL, Sao-Paulo, Brazil, September 14-17, 2000. Journal of Endourology, Vol. 14, Suppl. 1, Abstr. P16-4.

16. Gr. Sakkas, Paul. Boulinakis: Electroconductive lithotripsy (ECL), for lower renal pole lithiasis. Results with refference in spatial anatomy. Poster presentation at the 18th World Congress of Endourology and SWL, Sao-Paulo, Brazil, September 14-17, 2000. Journal of Endourology, Vol. 14. Suppl. 1, Abstr. P16-16.

17. Gr. Sakkas, G. Vlassopoulos, A. Zamparelou, G. Papadopoulos, P. Boulinakis: Incidence and management of steinstrasse in 610 patients treated with electroconductive lithotripsy (ECL), for renal stone disease. Poster presentation at the 7th Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakesh, Morrocco, September 3-6, 2001. Abstr no 35.

18. Gr. Sakkas, B. Aeikens: The Greek experience on Nd: Yag laser prostatectomy via the Martin laser cystoscope according to Dr. Aeikens. Five year follow-up of our first cases. Video presentation at the 14th Video-Urology World Congress, Cairo, Egypt, 8-12/3/02 V86, page 100, Abstract book.

19. Gr. Sakkas, A. Pavlakis, S. Gouvalis: Stenting post-ureteroscopy (URS): the impact of stent material on perioperative morbidity. Poster presentation at the 10th EULIS Congress, 11/6/03, Istanbul, Turkey Urological Research, Vol. 31, Nr 2, A-108, June 2003

20. Gr. Sakkas, G. Vlassopoulos, G. Papadopoulos, P. Boulinakis: Electroconductive lithotripsy for radiolucent renal stones using the Sonolith 4000 lithotripter. Poster presentation at the 10 th EULIS Congress, 11/6/03, Istanbul, Turkey Urological Research, Vol. 31, Nr. 2, A-142, June 2003

21. Gr. Sakkas Simultaneous removal of a long forgotten encrusted pigtail stent and bilateral ureteral lithiasis with Ureteroscopy. Video presentation at the 16th Videourology World Congress, Abstract no 8, pp 33, Athens, 23-25 June 2005

22. Gr. Sakkas, A. Zamparelou Retrograde intrarenal surgery (RIRS) for post swl residual stone disease: the use of small electrohydraulic (EHL) probes. Video presentation at the 23th WCE&SWL Congress, Amsterdam, The Netherlands, 23-26/8/05. Video V04-07, Journal of Endourology, Vol. 19. supp. 1, August 2005, A224

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Γ. Βλασσόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Α. Μπίσας, Θ. Μπεκόπουλος, Ν. Ταμβάκης: Περίπτωση αδενώματος νεφρού. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 3, τεύχος 1, 44-47, 1991.

2. Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Ν. Γκανούμ, Α. Ξυπολιάς, Α. Κωστακόπουλος: Εξωσωματική λιθοτριψία σε μονήρη νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 107, 1993.

3. Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Α. Καραγιάννης, Θ. Μπεκόπουλος: Αποτελέσματα της εξωσωματικής λιθοτριψίας σε πεταλοειδή νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 110, 1993.

4. Α. Κωστακόπουλος, Δ. Πικραμένος, Γ. Αραβαντινός, Π. Αντωνόπουλος, Γρ. Σακκάς, Δ. Σκάρλος: Συστηματική χημειοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, βινμπλαστίνη, επιαδριαμυκίνη, και καρμποπλαστίνη (M-VEP), σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως από μεταβατικό επιθήλιο. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος2, 116, 1993.

5. Γρ. Σακκάς, Γ. Βλασσόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Υποτροπή πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος ουροδόχου κύστεως. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 211, 1993.

6. Γ. Βλασόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Πρωτοπαθές λέμφωμα νεφρού σε ασθενή μετά από συστηματική χημειοθεραπεία. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 214, 1993.

7. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Γ. Κουτσοκάλης, Δ. Πικραμένος, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων όγκων της νεφρικής πυέλου: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τεύχος 1, τόμος 6, 77, 1994.

8. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Δ. Κοντοθανάσης, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση δευτεροπαθούς συνδρόμου πυελοουρητηρικής συμβολής: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 6, τεύχος 2, 153, 1994.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Δ. Πικραμένος, Α. Ξυπολιάς, Δ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Α. Κωστακόπουλος: Η σύγχρονη αντιμετώπιση των λίθων του άνω τριτημορίου του ουρητήρα. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. , 46, Θεσσαλονίκη 1990.

2. Α. Καραγιάννης, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Δ. Πικραμένος, Δ. Καραγιάννης, Κ. Δημόπουλος: Η εμπειρία μας από την χρησιμοποίηση των ακτίνων Nd: YAG LASER. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, 49, Θεσσαλονίκη 1990.

3. Α. Μπίσας, Κ. Λιβαδάς, Ι. Καστριώτης, Γρ. Σακκάς, Π. Γκολφινοπούλου, Θ. Μπεκόπουλος: H πολιτική μας στην αντιμετώπιση της λιθίασης από κυστίνη. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου, 86, Ηράκλειο, Κρήτη, 1991.

4. Α. Καραγιάννης, Ν. Ι. Σταυρόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Θ. Μπεκόπουλος, Κ. Δημόπουλος: Η θέση της διαδερμικής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση της Νεφρολιθίασης. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου, 95, Ηράκλειο, Κρήτη, 1991.

5. Α. Κωστακόπουλος, Γρ. Σακκάς, Σ. Λεγάκη, Δ. Κοντοθανάσης, Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Δαιμονάκου, Ν. Ταμβάκης: Ιστολογικές μεταβολές των όρχεων σε ενήλικες με κιρσοκήλη. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, 182, Ηράκλειο Κρήτη, 1991.

6. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Ν. Ταμβάκης, Α. Καραγιάννης: Πρωτοπαθές καρκίνωμα IN SITU νεφρικής πυέλου σαν τυχαίο εύρημα μετά από πλαστική πυελοουρητηρικής συμβολής. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 478, Αθήνα, 1991.

7. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Εμ. Μαυρομανωλάκης, Σ. Λεγάκη, Α. Καραγιάννης: Σπάνια περίπτωση λειομυοσαρκώματος οπισθοπεριτοναιϊκού χώρου. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, 478, Αθήνα, 1991.

8. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Α. Μπίσας, Μ. Δαιμονάκου: Μελάνωση του προστάτη. Ελεύθερη ανακοίνωση, Συνεδρία Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 15-5-1991.

9. Φ. Σοφράς, Γρ. Σακκάς, Δ. Κοντοθανάσης, Δ. Λυσιώτης, Γ. Μαλαχίας, Χ. Δεληβελιώτης: Η υπερθερμία σαν μέθοδος θεραπείας στην υπερτροφία του προστάτη. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, 101, Αθήνα, 1992.

10. Γρ. Σακκάς, Ν. Παπαδημητρίου, Ν. Κόκοτας. : Η εμπειρία μας στην ενδοσκοπική βαλλιστική λιθοτριψία του ουροποιητικού με την συσκευή LITHOSPEC. Video παρουσίαση no 15, συνεδρία νο 27. Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, σελ. 303. Κέρκυρα, 2000.

11. Χόρτη Μ. Τράκας Ν, Χριστοφορίδης Κ, Μαούνη Ν, Σακκάς Γρ. , Γαλανάκη Α, Λεγάκη Σ, Ταμβάκης Ν. Μελέτη της έκφρασης της Tenascin-C στα ουροθηλιακά καρκινώματα. Poster παρουσίαση nο P16 Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος 18-21 Απρ/2002-Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, Τόμος 16, Παράρτημα 1.

12. Σακκάς Γρ. , Στριγγάρης Κ. , Θεοδώρου Χ. , Παυλάκης Αρ. Αρχική κλινική εμπειρία από τον λιθοτρίπτη Siemens Multiline στη θεραπεία της λιθίασης του ουροποιητικού. Poster no 337, Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Καλαμάτα 25-29/9/02.

13. Σακκάς Γρ. , Γκούβαλης Σ. , Στενός Λ, Μηλιαράς Ι. , Παυλάκης Αρ. Η εμπειρία μας από την ενδοσκοπική θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη με τη χρήση Nd: Yag Laser μεσω του ρεζεκτοσκοπίου Aeikens (τεχνική Aeikens). Video no 398, Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Καλαμάτα 25-29/9/02.

14. Σακκάς Γρ. Η ουρητηροσκόπηση στην αντιμετώπιση του ‘’απασβεστωμένου ‘’ ουρητηρικού νάρθηκα (Pigtail). Video no 2, σελ. 287, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

15. Σακκάς Γρ. Παυλάκης Αρ. Η συμβολή των σύγχρονων βοηθητικών εργαλείων στην επιτυχή ουρητηροσκόπηση για λιθίαση του ουρητήρα. Video no 3, σελ. 288, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

16. Σακκάς Γρ. Παυλάκης Αρ. Ταυτόχρονη αντιμετώπιση λιθίασης του ουρητήρα και υπολειμματικής νεφρολιθίασης με την ουρητηροπυελοσκόπηση. Video no 11, σελ. 296, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

17. Σακκάς Γρ, Δαιμονάκου Μ. , Ζαμπαρέλου Α. , Παρδαλίδης Ν. Διουρηθρική αντιμετώπιση λειομυώματος ουροδόχου κύστεως με διατοιχωματική ανάπτυξη. Video no 15, σελ. 300, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

18. Παυλάκης Αρ. Σακκάς Γρ. Αγκύλη τιτανίου και ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής. ο συνδυασμός για ιδανική διουρηθρική προστατεκτομή. Video no 22, σελ. 307, Πρακτικά 17ου Παν. Ουρολ. Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

19. Παυλάκης Αρ, Στρατούλιας Κ, Γκούβαλης Σ, Σακκάς Γρ, Αλεξίου Γ. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού με χρήση λαπαροηχητικού ψαλιδιού. Ελεύθερη ανακοίνωση νο 62, σελ, 69, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολ. Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη 23-26/6/04

20. Σακκάς Γρ. Ενδοσκοπική φωτοεξάχνωση του προστάτη με ΚΤΡ Laser: Πρώτα αποτελέσματα. Προφορική ανακοίνωση, νο. 286, σελ. 74, Πρακτικά 34ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Αθήνα, 20-24 Μαίου 2008 (Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2008, Τεύχος 25, συμπλ. 1)

21. Σακκάς Γρ. Η χρήση εύκαμπτης θήκης εισαγωγής ουρητηροσκοπίου και Holmium Laser, στην αντιμετώπιση σκληρών λίθων >10 χιλ. του ανωτέρου ουροποιητικού, με την εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση. Βίντεο παρουσίαση Video BD2, σελ. 27, Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 20, Τεύχος4, Οκτώβριος 2008. Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2/10/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Αθήνα, 1989-2000 (συμμετοχή επί 12 έτη)

2. 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Θεσσαλονίκη 6-8/10/1989.

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Από την πρώιμη διάγνωση στη σύγχρονη θεραπεία των όγκων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Αθήνα, 11/11/1989.

4. 4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Χειρουργικές τεχνικές και ενδοσκοπικές εξελίξεις. Αθήνα, 29-30/9/1990.

5. ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Ουρογεννητικός καρκίνος. Αθήνα, 5-6/4/1990.

6. 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αθήνα, 7-11/5/1991.

7. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Σύγχρονες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του ουροποιογεννητικού συστήματος. Αθήνα, 16/3/1991.

8. 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕ LASER ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα, 16-17/11/1991.

9. 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ηράκλειο, Κρήτη, 16-20/10/1991.

10. 1ο ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πειραιάς, 1991.

11. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα, 21/3/1992.

12. Xth EAU-EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY, CONGRESS. Genoa, Italy, 21-25/7/1992.

13. EUROAMERICAN CONFERENCE ON UROLOGICAL CANCER. Athens, 15-18/9/1992.

14. 2ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πειραιάς, 19-21/3/1993.

15. 1st SOUTH-EUROPEAN LASER CONGRESS. Santorini, Greece, 6/1993.

16. 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Αθήνα, 25-26/6/1993.

17. 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN ANDROLOGY. Athens 2/4/1994

18. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1993-1994. Αθήνα 25/6/94

19. 2nd EURO-AMERICAN CONFERENCE ON UROLOGICAL DISEASES. Athens 28-31 /8/1994

20. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1994-1995. Αθηνα 23/6/95

21. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ουρολογική κλινική Ν. Ευαγγελισμός. Αθήνα, 6-7/10/1995.

22. 13th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Jerusalem, Israel, 26/11-1/12/1995.

23. 14th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Melbourne, Australia, 11/11-14/11/1996.

24. XXIVth WORLD CONGRESS OF THE SIU( Societe Internationale d Urologie). Montreal, Canada, 7-11/9/1997.

25. 16th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. New-York, USA, 3-6/9/1998.

26. 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΚΩΣ, 1-5/10/1998

27. XIV EAU CONGRESS. Stockholm, Sweden, 7-11/4/1999.

28. 17th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Rhodes, Greece, 9/1999.

29. 18th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Sao-Paulo, Brazil, 9/2000.

30. 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 27-30/9/2000.

31. 7th MUA CONGRESS, Marrakesh, Morocco, 3-6/9/01

32. 14th World Video-Urology Congress, Cairo, Egypt, 8-12/3/2002

33. 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 25-29/9/02

34. XVIII th EAU Congress, 12-15/3/03, Madrid, Spain.

35. 10th Eulis Congress, 11-14 /6/03, Istanbul, Turkey

36. 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

37. 22nd World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium, November 2004, Mumbai, India

38. 23th WCE &SWL Congress, 21st B. Res. Symposium, 23-26 Aug. 2005, Amsterdam, the Netherlands

39. 8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, 4-7 December 2005

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Συνεδρία Ρ16, poster session moderator, 18th WCE & SWL, Sao-Paulo, Brazil. 2000

2. Συνεδρία 27, video session, 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα 9/2000.

3. Συνεδρία poster session moderator, 5/9/01, 7th MUA Congress, Marrakesh, Morocco