Δημοσιεύσεις 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Αθήνα, 1989-2000 (συμμετοχή επί 12 έτη) 2. 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Θεσσαλονίκη 6-8/10/1989. 3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Από την πρώιμη διάγνωση στη … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Δ. Πικραμένος, Α. Ξυπολιάς, Δ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Α. Κωστακόπουλος: Η σύγχρονη αντιμετώπιση των λίθων του άνω τριτημορίου του ουρητήρα. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Γ. Βλασσόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Α. Μπίσας, Θ. Μπεκόπουλος, Ν. Ταμβάκης: Περίπτωση αδενώματος νεφρού. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 3, τεύχος 1, 44-47, 1991. 2. Κ. Λιβαδάς, … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 1. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, D. Polychronopoulos, F. Lyssiotis, G. Malachias, A. Karagiannis: Objective and subjective response of BPH with local hyperthermia. Presented at the … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 1. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, S. Legaki, F. Sofras, A. Karagiannis: Inverted papilloma of the renal pelvis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 24, 4, 345-346(1992). … Περισσότερα