Δημοσιεύσεις 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Δ. Πικραμένος, Α. Ξυπολιάς, Δ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Α. Κωστακόπουλος: Η σύγχρονη αντιμετώπιση των λίθων του άνω τριτημορίου του ουρητήρα. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. , 46, Θεσσαλονίκη 1990.

2. Α. Καραγιάννης, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Δ. Πικραμένος, Δ. Καραγιάννης, Κ. Δημόπουλος: Η εμπειρία μας από την χρησιμοποίηση των ακτίνων Nd: YAG LASER. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, 49, Θεσσαλονίκη 1990.

3. Α. Μπίσας, Κ. Λιβαδάς, Ι. Καστριώτης, Γρ. Σακκάς, Π. Γκολφινοπούλου, Θ. Μπεκόπουλος: H πολιτική μας στην αντιμετώπιση της λιθίασης από κυστίνη. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου, 86, Ηράκλειο, Κρήτη, 1991.

4. Α. Καραγιάννης, Ν. Ι. Σταυρόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Θ. Μπεκόπουλος, Κ. Δημόπουλος: Η θέση της διαδερμικής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση της Νεφρολιθίασης. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου, 95, Ηράκλειο, Κρήτη, 1991.

5. Α. Κωστακόπουλος, Γρ. Σακκάς, Σ. Λεγάκη, Δ. Κοντοθανάσης, Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Δαιμονάκου, Ν. Ταμβάκης: Ιστολογικές μεταβολές των όρχεων σε ενήλικες με κιρσοκήλη. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, 182, Ηράκλειο Κρήτη, 1991.

6. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Ν. Ταμβάκης, Α. Καραγιάννης: Πρωτοπαθές καρκίνωμα IN SITU νεφρικής πυέλου σαν τυχαίο εύρημα μετά από πλαστική πυελοουρητηρικής συμβολής. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 478, Αθήνα, 1991.

7. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Εμ. Μαυρομανωλάκης, Σ. Λεγάκη, Α. Καραγιάννης: Σπάνια περίπτωση λειομυοσαρκώματος οπισθοπεριτοναιϊκού χώρου. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, 478, Αθήνα, 1991.

8. Γ. Βλασσόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Α. Μπίσας, Μ. Δαιμονάκου: Μελάνωση του προστάτη. Ελεύθερη ανακοίνωση, Συνεδρία Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 15-5-1991.

9. Φ. Σοφράς, Γρ. Σακκάς, Δ. Κοντοθανάσης, Δ. Λυσιώτης, Γ. Μαλαχίας, Χ. Δεληβελιώτης: Η υπερθερμία σαν μέθοδος θεραπείας στην υπερτροφία του προστάτη. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, 101, Αθήνα, 1992.

10. Γρ. Σακκάς, Ν. Παπαδημητρίου, Ν. Κόκοτας. : Η εμπειρία μας στην ενδοσκοπική βαλλιστική λιθοτριψία του ουροποιητικού με την συσκευή LITHOSPEC. Video παρουσίαση no 15, συνεδρία νο 27. Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, σελ. 303. Κέρκυρα, 2000.

11. Χόρτη Μ. Τράκας Ν, Χριστοφορίδης Κ, Μαούνη Ν, Σακκάς Γρ. , Γαλανάκη Α, Λεγάκη Σ, Ταμβάκης Ν. Μελέτη της έκφρασης της Tenascin-C στα ουροθηλιακά καρκινώματα. Poster παρουσίαση nο P16 Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος 18-21 Απρ/2002-Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, Τόμος 16, Παράρτημα 1.

12. Σακκάς Γρ. , Στριγγάρης Κ. , Θεοδώρου Χ. , Παυλάκης Αρ. Αρχική κλινική εμπειρία από τον λιθοτρίπτη Siemens Multiline στη θεραπεία της λιθίασης του ουροποιητικού. Poster no 337, Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Καλαμάτα 25-29/9/02.

13. Σακκάς Γρ. , Γκούβαλης Σ. , Στενός Λ, Μηλιαράς Ι. , Παυλάκης Αρ. Η εμπειρία μας από την ενδοσκοπική θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη με τη χρήση Nd: Yag Laser μεσω του ρεζεκτοσκοπίου Aeikens (τεχνική Aeikens). Video no 398, Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Καλαμάτα 25-29/9/02.

14. Σακκάς Γρ. Η ουρητηροσκόπηση στην αντιμετώπιση του ‘’απασβεστωμένου ‘’ ουρητηρικού νάρθηκα (Pigtail). Video no 2, σελ. 287, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

15. Σακκάς Γρ. Παυλάκης Αρ. Η συμβολή των σύγχρονων βοηθητικών εργαλείων στην επιτυχή ουρητηροσκόπηση για λιθίαση του ουρητήρα. Video no 3, σελ. 288, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

16. Σακκάς Γρ. Παυλάκης Αρ. Ταυτόχρονη αντιμετώπιση λιθίασης του ουρητήρα και υπολειμματικής νεφρολιθίασης με την ουρητηροπυελοσκόπηση. Video no 11, σελ. 296, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

17. Σακκάς Γρ, Δαιμονάκου Μ. , Ζαμπαρέλου Α. , Παρδαλίδης Ν. Διουρηθρική αντιμετώπιση λειομυώματος ουροδόχου κύστεως με διατοιχωματική ανάπτυξη. Video no 15, σελ. 300, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

18. Παυλάκης Αρ. Σακκάς Γρ. Αγκύλη τιτανίου και ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής. ο συνδυασμός για ιδανική διουρηθρική προστατεκτομή. Video no 22, σελ. 307, Πρακτικά 17ου Παν. Ουρολ. Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

19. Παυλάκης Αρ, Στρατούλιας Κ, Γκούβαλης Σ, Σακκάς Γρ, Αλεξίου Γ. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού με χρήση λαπαροηχητικού ψαλιδιού. Ελεύθερη ανακοίνωση νο 62, σελ, 69, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολ. Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη 23-26/6/04

20. Σακκάς Γρ. Ενδοσκοπική φωτοεξάχνωση του προστάτη με ΚΤΡ Laser: Πρώτα αποτελέσματα. Προφορική ανακοίνωση, νο. 286, σελ. 74, Πρακτικά 34ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Αθήνα, 20-24 Μαίου 2008 (Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2008, Τεύχος 25, συμπλ. 1)

21. Σακκάς Γρ. Η χρήση εύκαμπτης θήκης εισαγωγής ουρητηροσκοπίου και Holmium Laser, στην αντιμετώπιση σκληρών λίθων >10 χιλ. του ανωτέρου ουροποιητικού, με την εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση. Βίντεο παρουσίαση Video BD2, σελ. 27, Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 20, Τεύχος4, Οκτώβριος 2008. Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2/10/2008