Δημοσιεύσεις 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Αθήνα, 1989-2000 (συμμετοχή επί 12 έτη)

2. 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Θεσσαλονίκη 6-8/10/1989.

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Από την πρώιμη διάγνωση στη σύγχρονη θεραπεία των όγκων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Αθήνα, 11/11/1989.

4. 4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Χειρουργικές τεχνικές και ενδοσκοπικές εξελίξεις. Αθήνα, 29-30/9/1990.

5. ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Ουρογεννητικός καρκίνος. Αθήνα, 5-6/4/1990.

6. 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αθήνα, 7-11/5/1991.

7. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Σύγχρονες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του ουροποιογεννητικού συστήματος. Αθήνα, 16/3/1991.

8. 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕ LASER ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα, 16-17/11/1991.

9. 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ηράκλειο, Κρήτη, 16-20/10/1991.

10. 1ο ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πειραιάς, 1991.

11. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα, 21/3/1992.

12. Xth EAU-EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY, CONGRESS. Genoa, Italy, 21-25/7/1992.

13. EUROAMERICAN CONFERENCE ON UROLOGICAL CANCER. Athens, 15-18/9/1992.

14. 2ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πειραιάς, 19-21/3/1993.

15. 1st SOUTH-EUROPEAN LASER CONGRESS. Santorini, Greece, 6/1993.

16. 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Αθήνα, 25-26/6/1993.

17. 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN ANDROLOGY. Athens 2/4/1994

18. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1993-1994. Αθήνα 25/6/94

19. 2nd EURO-AMERICAN CONFERENCE ON UROLOGICAL DISEASES. Athens 28-31 /8/1994

20. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1994-1995. Αθηνα 23/6/95

21. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ουρολογική κλινική Ν. Ευαγγελισμός. Αθήνα, 6-7/10/1995.

22. 13th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Jerusalem, Israel, 26/11-1/12/1995.

23. 14th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Melbourne, Australia, 11/11-14/11/1996.

24. XXIVth WORLD CONGRESS OF THE SIU( Societe Internationale d Urologie). Montreal, Canada, 7-11/9/1997.

25. 16th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. New-York, USA, 3-6/9/1998.

26. 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΚΩΣ, 1-5/10/1998

27. XIV EAU CONGRESS. Stockholm, Sweden, 7-11/4/1999.

28. 17th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Rhodes, Greece, 9/1999.

29. 18th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND ESWL. Sao-Paulo, Brazil, 9/2000.

30. 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 27-30/9/2000.

31. 7th MUA CONGRESS, Marrakesh, Morocco, 3-6/9/01

32. 14th World Video-Urology Congress, Cairo, Egypt, 8-12/3/2002

33. 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 25-29/9/02

34. XVIII th EAU Congress, 12-15/3/03, Madrid, Spain.

35. 10th Eulis Congress, 11-14 /6/03, Istanbul, Turkey

36. 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 23-26/6/04

37. 22nd World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium, November 2004, Mumbai, India

38. 23th WCE &SWL Congress, 21st B. Res. Symposium, 23-26 Aug. 2005, Amsterdam, the Netherlands

39. 8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, 4-7 December 2005

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Συνεδρία Ρ16, poster session moderator, 18th WCE & SWL, Sao-Paulo, Brazil. 2000

2. Συνεδρία 27, video session, 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα 9/2000.

3. Συνεδρία poster session moderator, 5/9/01, 7th MUA Congress, Marrakesh, Morocco