Δημοσιεύσεις 3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Γ. Βλασσόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Α. Μπίσας, Θ. Μπεκόπουλος, Ν. Ταμβάκης: Περίπτωση αδενώματος νεφρού. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 3, τεύχος 1, 44-47, 1991.

2. Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Ν. Γκανούμ, Α. Ξυπολιάς, Α. Κωστακόπουλος: Εξωσωματική λιθοτριψία σε μονήρη νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 107, 1993.

3. Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Α. Καραγιάννης, Θ. Μπεκόπουλος: Αποτελέσματα της εξωσωματικής λιθοτριψίας σε πεταλοειδή νεφρό. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 2, 110, 1993.

4. Α. Κωστακόπουλος, Δ. Πικραμένος, Γ. Αραβαντινός, Π. Αντωνόπουλος, Γρ. Σακκάς, Δ. Σκάρλος: Συστηματική χημειοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, βινμπλαστίνη, επιαδριαμυκίνη, και καρμποπλαστίνη (M-VEP), σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως από μεταβατικό επιθήλιο. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος2, 116, 1993.

5. Γρ. Σακκάς, Γ. Βλασσόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Υποτροπή πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος ουροδόχου κύστεως. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 211, 1993.

6. Γ. Βλασόπουλος, Γρ. Σακκάς, Κ. Λιβαδάς, Μ. Δαιμονάκου, Α. Καραγιάννης: Πρωτοπαθές λέμφωμα νεφρού σε ασθενή μετά από συστηματική χημειοθεραπεία. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 5, τεύχος 3, 214, 1993.

7. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Γ. Κουτσοκάλης, Δ. Πικραμένος, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων όγκων της νεφρικής πυέλου: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τεύχος 1, τόμος 6, 77, 1994.

8. Α. Καραγιάννης, Γρ. Σακκάς, Δ. Κοντοθανάσης, Κ. Δημόπουλος: Διαδερμική αντιμετώπιση δευτεροπαθούς συνδρόμου πυελοουρητηρικής συμβολής: ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 6, τεύχος 2, 153, 1994.