Στενώματα Ουρήθρας

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
(συγγενής ή επίκτητη υδρονέφρωση)


Τα στενώματα του ουρητήρα είναι σπάνια, αλλά και δυσχερώς αντιμετωπιζόμενα.
Η υδρονέφρωση, δηλαδή η διάταση του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού, εμφανίζεται πολλές φορές σε συνδυασμό με λιθίαση, και χωρίς αντιμετώπιση, οδηγεί σε συρρίκνωση του νεφρού.

Οι εναλλακτικές τεχνικές σήμερα, περιλαμβάνουν:

  1. ενδοσκοπική διάνοιξη με Lasers, η ηλ. ρεύμα, και διαστολή με ειδικό μπαλόνι
  2. ενδοσκοπική διατομή με μπαλόνι καυτηριασμού ( Accucise )
  3. διαδερμική παρακέντηση και διάνοιξη
  4. λαπαροσκοπική αποκατάσταση

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗΣ

 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΠΥΕΛΟΣΚΟΠΗΣΗ

  • Δεν χρειάζεται καμία τομή η παρακέντηση.
  • Η νοσηλεία διαρκεί 48 ώρες
  • Είναι επαναλήψιμη χωρίς ουλές στο σώμα
  • Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αιμορραγίας
  • Επιπλοκές όπως ουρολοιμώξεις, αποστήματα, κ.λ.π. είναι ελάχιστα πιθανές.