Κυστεοσκόπηση με το νέο OLYMPUS CYF-5

Η κυστεοσκόπηση ήταν, (και είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις εργαλείων παλαιάς τεχνολογίας), μία απεχθής εξέταση, αλλά η χρησιμότητα της δεν μπορεί παρά να τονισθεί. Η τεχνολογία έφερε την λύση με την … Περισσότερα

LASER ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

LASER ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΕΞΑΧΝΩΣΗ ΣΤΑ 120 W τα νέα «πράσινα» Laser. (LBO –HPS system for greenlight PVP).Μετά την διεθνώς επιτυχημένη πορεία της φωτοεξάχνωσης του καλοήθους προστάτη με τα KTP … Περισσότερα

Εξωσωματική Λιθοτριψία

Η εξωσωματική λιθοτριψία εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 1980 και απετέλεσε μία πραγματική επανάσταση στην Ιατρική. Με τη μέθοδο αυτή, δηλαδή την στόχευση των λίθων του ουροποιητικού και το θρυμματισμό … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Αθήνα, 1989-2000 (συμμετοχή επί 12 έτη) 2. 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Θεσσαλονίκη 6-8/10/1989. 3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. Από την πρώιμη διάγνωση στη … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Δ. Πικραμένος, Α. Ξυπολιάς, Δ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Παρδαλίδης, Γρ. Σακκάς, Α. Κωστακόπουλος: Η σύγχρονη αντιμετώπιση των λίθων του άνω τριτημορίου του ουρητήρα. Πρακτικά ΙΓ Συνεδρίου Ενόπλων … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Γ. Βλασσόπουλος, Κ. Λιβαδάς, Γρ. Σακκάς, Α. Μπίσας, Θ. Μπεκόπουλος, Ν. Ταμβάκης: Περίπτωση αδενώματος νεφρού. ΕΛΛ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 3, τεύχος 1, 44-47, 1991. 2. Κ. Λιβαδάς, … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 1. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, D. Polychronopoulos, F. Lyssiotis, G. Malachias, A. Karagiannis: Objective and subjective response of BPH with local hyperthermia. Presented at the … Περισσότερα

Δημοσιεύσεις 1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 1. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, S. Legaki, F. Sofras, A. Karagiannis: Inverted papilloma of the renal pelvis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 24, 4, 345-346(1992). … Περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό

Ο χειρουργός ουρολόγος Γρηγόριος Θεοδώρου Σακκάς γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Το 1992 περάτωσε στην Β’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, την βασική του εξειδίκευση στην Ουρολογία, … Περισσότερα